Sunumlar

Müfredat Revizyonu (Belgeler ve Sunumlar)  
Program Yeterlilikleri Tablosu word
AKTS Kredilendirilmesi Örneği word
Müfredat Revizyonu Sunumu pdf
Program Revizyon Formu word
Ders Bilgi Formu-İngilizce word
Ders Bilgi Formu-Türkçe word
Dönemlik İş Yükü Tablosu word
Ders Öğrenme Kazanımları Program Yeterlilikleri Matrisi word
Kılavuz pdf
 
 
>