Diploma Eki

 Üniversitemizin tüm birimlerinde, her bir eğitim düzeyinde  (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora)  hassasiyetle sürdürülen Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamındaki yoğun çalışmaları takiben üniversitemiz, 1 Haziran 2013 tarihinde Diploma Eki Etiketi almak için başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru ile ilgili olarak yapılan iki aşamalı (Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu) inceleme ve değerlendirme sonucu Avrupa Komisyonu tarafından 17 Aralık 2013 tarihinde yapılan açıklama ile üniversitemizin “Diploma Eki Etiketi” ile ödüllendirildiği ilan edilmiştir. Avrupa Komisyonu’ndan gelen açıklama metnine buradan ulaşılabilir. 

Diploma Eki İngilizce dilinde düzenlenerek her öğrenciye mezuniyetini takiben talep etmesine gerek kalmaksızın ücretsiz olarak verilmektedir. 
 
Diploma Eki nedir?
*Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.
*Öğrenim süreleri ve diplomaların tanınması için geliştirilmiş araçlardan birisidir.
*Uluslararası şeffaflığın geliştirilmesini ve elde edilen diploma, derece, sertifika gibi kazanımların akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırmayı   sağlayan bir belgedir.
*Diploma Eki, tanınma ile ilgili olarak herhangi bir değer yargısı, eşdeğerlik beyanatı veya tavsiyelerden bağımsız olmalıdır.
*Yükseköğretim diploması ile birlikte verilir.
*Ancak diploma ile birlikte geçerliliği vardır.
*Diploma eki, bir üniversitede derecesini tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrencilere Avrupa’da yaygın konuşulan dillerden birinde ve ücretsiz olarak verilir.
*Yükseköğretimde şeffaflığı sağlar. Ayrıca hareketlilik ve yaşam boyu öğrenmede bireylere yardımcı olur.
Diploma Eki ne değildir?
*Bir özgeçmiş (CV) değildir.
*Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.
*Kendiliğinden akademik veya mesleki tanınmayı garantileyen bir belge değildir.
Diploma Ekinde neler yer alır?
Standart şablona göre düzenlenmiş bir diploma ekinde 8 temel kısım bulunur.
1.       Öğrenci bilgileri
2.       Alınan derece ile ilgili bilgiler
3.       Alınan derecenin seviyesi hakkında bilgiler
4.       Kazanılan sonuç ve içerik ile ilgili bilgiler
5.       Kazanılan diploma derecesinin kullanım alanları hakkında bilgiler
6.       Ek bilgiler
7.       Diploma ekinin onayı
8.       Ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgiler
Diploma Eki öğrencilere ne tür imkanlar sağlar?
*Daha kolay anlaşılabilir ve yurtdışında daha kolay kıyaslama yapılabilir bir belgedir.
*Eğitim programı boyunca elde edilen yeterliliklerin, akademik çalışmaların tam tanımlamalarını içerir.
*Elde edilen başarıların ve yetkinliklerin objektif ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
*Yurt dışında iş olanakları veya daha ileri eğitim için kolaylık sağlar.
 
Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına faydaları nelerdir?
*Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yeterlilikleri saydam kılar.
*Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.
*Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına aracı olur.
*Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yardımcı olur.
*Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.
*Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır
 
Ayrıntılı bilgi için:
http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ds/ds_en.pdf
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diploma Eki Örneği