İş Süreçleri

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü İş Akış Süreçleri
      Başvurular, Sözleşmeler, Raporlar (Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu) İş Süreçleri
      Giden Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği Süreci
      Gelen Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği Süreci
      Giden Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliği Süreci
      Gelen Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliği Süreci

Farabi Kurum Koordinatörlüğü İş Akış Süreçleri
      Protokol Hazırlama Süreci
      Giden Öğrenci Başvuru Süreci
      Kabul Alan Giden Öğrenci Süreci
      Giden Öğrenci Bursların Ödenmesi ve Notların İşlenmesi Süreci
      Gelen Öğrenci İşlemleri Süreci
      YÖK Başvuru ve Ara Rapor Süreci
      YÖK Nihai Rapor Süreci

Uluslararası Öğrenci Ofisi İş Akış Süreçleri
     Uluslararası Öğrenci Tercih Başvuru ve Değerlendirme Süreci
     Vize İşlemleri Süreci
     Uluslararası Öğrenci Kayıt İşlemleri Süreci
     Oturma İzni İşlemleri Süreci
     Denklik İşlemleri Süreci
     Dosya İşlemleri Süreci
     Oryantasyon ve Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesi Süreci
     Burslu Öğrenci İşlemleri Süreci
     Tanıtım Çalışmaları Süreci
     Yönerge ve Mevzuat Güncelleme Süreci

Mevlana Kurum Koordinatörlüğü İş Akış Süreçleri
   Giden Öğrenci Başvuru Süreci
   Değerlendirme Süreci
   Değişim Öncesi Süreç
   Giden Öğrenci Burslar, Ders ve Dönüş İşlemleri
   Gelen Öğrenci İşlemleri
   Gelen Öğrenci Kayıt ve Dönüş Süreci
   Gelen Akademik Personel İşlemleri
   Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı İş Süreci
   Genel İş Akış Süreci

 
Ayniyat İşlemleri İş Akış Süreci
Genel İş Akış Süreci