Hakkımızda

Üniversitemizin uluslararası nitelik taşıyan tüm işleri Rektörlüğe bağlı Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Koordinatörlük; yabancı ülke üniversiteleri veya kurumları ile işbirliği protokolleri, uluslararası veya ulusal düzeyde değişim programlarının (Erasmus+, Mevlana, Farabi gibi) yürütülmesi ve bu kapsamda öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinin organizasyonu, tam zamanlı uluslararası öğrenci kabulü, ulusal düzeyde AKTS ve Diploma Eki çalışma ve uygulamaları, Bologna Sürecine uyum çalışmalarının üniversitemizde eşgüdümü, uluslararası heyetlerin çalışma ziyaretlerinin koordinasyonu, AB Araştırma Programlarındaki gelişmelerin takibi ve birimlerle akademisyenlerin bilgilendirilmesi, çeşitli düzeyde gerçekleşen kongre, sempozyum, seminer, çalıştay gibi organizasyonlara katılım, uluslararası ilişkiler alanına giren konulardaki duyuru, tanıtım, bilgilendirme ile uluslararası yazışma, haberleşme, doküman hazırlama gibi süreçlerde destek sağlamaktadır.