Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS)

Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS)
Temel Özellikler
↘ AKTS nedir?
Avrupa Yükseköğretim Alanında yer alan ülkelerde gerek yüksek öğrenim süresince, gerekse yüksek öğrenimden sonra kazanılan edinimlerin ülkeler arasında uyumlu, karşılaştırılabilir ve birbirini tamamlayabilir bir kredilendirme sistemi ile ölçülmesi kararlaştırılmış ve bu amaçla AKTS geliştirilmiştir. Sistemde öğrenim programının kredilendirilmesi, öğrenim sonrası kazanılacak çıktıların ve öğrenciye yüklediği çalışma yükünün esas alındığı “öğrenci odaklı” bir şekilde belirlenmektedir. Sistemin amacı ise, öğrenim çıktılarının ve süreçlerinin şeffaflığının arttırılmasıdır.
↘ AKTS Kredisi Nedir?
AKTS kredisi, öğrencilerin beklenen öğrenim çıktılarına ulaşabilmesi için ihtiyacı olan iş yükü temel alınarak hesaplanır.
Öğrenim çıktıları, kısa ya da uzun bir öğrenme süreci sonunda kazanılması beklenen ve öğrencinin neleri bileceğini, anlayabileceğini veya yapabileceğini ifade eden yeterlilikler toplamıdır.
İş yükü ise öğrencinin ders için tamamlaması gereken tüm planlı öğrenme aktiviteleri (teorik derse katılım, seminer, bağımsız ve bireysel çalışma, proje hazırlığı, sınavlar gibi) dikkate alınarak belirlenir.
AKTS, tam zamanlı bir öğrenim programı için bir akademik yılı 60 kredi olarak değerlendirir. Buradan hareketle bir yarıyıl ise 30 kredilik iş yüküne karşılık gelmektedir. Avrupa genelinde tam zamanlı bir öğrenim programına devam eden bir öğrencinin iş yükü yılda 1500-1800 saat gerektirmekte ve buna göre 1 AKTS kredisi 25-30 çalışma saatine denk gelmektedir.
↘ AKTS Kredisi Nasıl Kullanılır?
·      Bir çalışma programının tüm bileşenlerine (zorunlu ve seçmeli ders, staj, laboratuar çalışmaları, modül, tez çalışmaları gibi) AKTS mutlaka verilmelidir. Fakat bu krediler, öğrenim çıktısına ulaşılabilmesi için kullanılacak bileşenlerin ağırlığıyla ilişkilendirilerek belirlenmektedir.
·      AKTS kredisi öğrenciye ancak bir ders için gereken çalışmanın başarıyla tamamlanması ve kazanılan öğrenim çıktılarının uygun şekilde değerlendirilmesiyle verilebilir. Kredi, dereceyi veren kurum tarafından öngörüldüğü şekilde sahip olunan yetkinlikler esas alınarak biriktirilebilir.
·      Aynı ya da farklı kurum tarafından verilen bir programdan diğer bir programa kredi transferi yapılabilir. Bu şekilde bir aktarım yalnızca dereceyi veren/verecek olan kurumun öğrenim çıktılarını ve krediyi tanıması halinde yapılabilir. Ortak kurumlar, dışarıda görülecek olan eğitimin tanınma süreçlerini daha önceden karara bağlamış olmalıdır.
       Kredi transfer ve biriktirme, AKTS temel belgelerinin (bilgi paketi/ders katalogu, öğrenci başvuru formu, öğrenim anlaşması ve not çizelgesi) kullanılması yoluyla kolaylaştırılmıştır.
      ↘ AKTS bir öğrenci için ne fayda sağlar? Bir örnek…
      İrlanda’da yüksek lisans eğitimi alan, iş bulduğu için de eğitimi yarıda kesip Belçika’ya çalışmak için giden bir öğrenciyi ele alalım. Bu öğrenci yıllar sonra yarım bıraktığı eğitimine devam etmek isteğinde İrlanda’da topladığı 60 krediyi değerlendirebilir. Not çizelgesini (transkript) Belçika’da aynı dalda eğitim veren bir kuruma vererek eğitimine kaldığı yerden devam etme şansına sahiptir.
      ↘AKTS hakkında daha ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabilirim?
     Avrupa Komisyonu web sitesi: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm
 
>