Bologna Süreci Nedir


Bologna Süreci Nedir?*
Bologna Süreci, yükseköğrenim alanında, 48 Avrupa ülkesinin hükümetler arası bir işbirliğidir. Kamu otoritelerinin, üniversitelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin, Avrupa Komisyonu da dahil olmak üzere paydaş dernekleri, işverenler, kalite güvence ajansları, uluslararası örgütler ve kurumlarla birlikte, yüksek öğretimin uluslararasılaşmasının nasıl geliştirilebileceği konusunda ortak çabalarına rehberlik eder. Sürecin temel amaçları şunlardır:
- üç dereceli eğitim sistemine geçilmesi (lisans, yüksek lisans, doktora)
- kalite güvencesinin güçlendirilmesi
- öğrenim sürelerinin ve yeterliliklerin kolayca tanınması
Neden Bologna Sürecine ihtiyaç duyuldu?*
Avrupa'da yaygın olarak farklı eğitim ve öğretim sistemlerinin mevcudiyeti, Avrupalıların vatandaşı oldukları ülkeden başka bir Avrupa ülkesindeki bir iş ya da bir eğitim programına başvurularında yeterliliklerinin kullanılmasını zorlaştırmıştır. Eğitim sistemleri arasında artan uyumluluk, öğrencilerin ve iş arayanların Avrupa içinde hareket etmesini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda, Bologna reformları, Avrupalı üniversitelerinin dünyanın geri kalanı için daha rekabetçi ve çekici hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Bologna Süreci, aynı zamanda değişen işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunu da desteklemektedir. Bu, yüksek beceri gerektiren işlerin oranı arttıkça ve inovasyon ve girişimcilik talebi arttıkça, daha önemli hale gelmektedir.
Bugüne kadar ne yapıldı?*
Düzenli olarak yayınlanan raporlarda da gösterildiği üzere, reformların uygulanmasında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Mayıs 2018 tarihinde, Mayıs 2018'de, Eğitim Bakanları Paris'te bir araya gelerek önümüzdeki yıllar için öncelikleri hakkında bir bildiri kabul edilmiştir. Paris Bildirgesi, 2020'den sonra daha iddialı bir Avrupa Yüksek Eğitim Alanı için 48 bakanın ortak vizyonunu şöyle özetlemektedir:
- eğitim ve öğretime kapsayıcı ve yenilikçi bir yaklaşım;
- yükseköğretim, araştırma ve inovasyonda entegre bir uluslararası işbirliği;
- yükseköğretim aracılığıyla gezegenimizde sürdürülebilir bir gelecek sağlamak.
Bildiri, az temsil edilen ve zayıf grupların yükseköğretime erişimi için daha güçlü destek çağrısında bulunmaktadır. Bu hedefler, daha iddialı olmak isteyenleri desteklemek, daha hızlı hareket etmek ve “herkes için tanınırlık” ve “herkes için hareketlilik” hedeflerine ulaşmak için daha fazlasını yapmak için çabaları hızlandıracak olan AB'nin "Bir Avrupa Eğitim Alanı oluşturarak hedefi ile uyumludur.
Üyeleri kimlerdir?*
Sürece üye olan ülkelerin liste ve tanıtımları için tıklayınız. http://www.ehea.info/pid34250/members.html
*https://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_en 
 
>