Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği (2023 Sözleşme Dönemi) Başvuru Değerlendirme Sonuçları

                                                          
 
Erasmus+ Programı (2021-2027)
Öğrenci Staj Hareketliliği - 2023 Sözleşme Dönemi
Giden Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Sonuçları

 
Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, 2023 Sözleşme (Proje) Dönemi şartlarına tabi olarak staj faaliyetinin en geç 31.07.2025 tarihine kadar gerçekleştirmesi kaydıyla, 9 Ocak ile 20 Şubat 2024 tarihleri arasında ilan edilen çağrımıza başvuru yapmış olan öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından yürütülen değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuç tablosuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir. Başvuru sahipleri ayrıca, başvuruların alındığı Turna Portal üzerinden bireysel giriş yaparak da sonuç açıklamasına ulaşabilirler.    
 
Programdan yararlanmak üzere ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora düzeyinde 59 farklı derece programından 123 başvuru (tamamlanmış) alınmış olup Turna Portal üzerinden e-devlet hesapları aracılığıyla tamamlanmış başvuru yapmış olan her bir öğrenci - KVKK kapsamında kimlik bilgileri gizlenmiş olmakla birlikte - değerlendirme için kullanılan tüm kategorilerdeki verileri, durumları ve puanlarıyla tabloda yer almıştır. Alınan tüm tamamlanmış başvuruların arasından, Uygunluk Denetimi adımını geçemeyenler (staj kabul mektubu bulunmaması, yetersiz not ortalaması vb.) değerlendirme dışı bırakılmıştır.
 
Başvuru ilanında da yer aldığı üzere, tüm başvuranlar için; Yabancı Dil (İngilizce) – CEFR B1 seviyesi açısından seçilebilmeye esas kabul edilebilir baraj 55 puan olarak dikkate alınmıştır. Uygunluk denetimi adımını geçen ancak yabancı dil sınavı sonucuna göre, bu puanın altında kalan başvuru sahipleri için de puanlama ve değerlendirme yapılamamıştır. Yabancı Dil puanı belirlenirken, 8 Mart 2024 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen Erasmus Öğrenci Hareketliliği Yabancı Dil Sınavından elde edilen skor ya da geçerli kabul edilen merkezi bir sınav puanı ibraz eden adayların bu puanları dikkate alınmıştır. 
 
Değerlendirme dışı kalan, yabancı dil puanı bulunmayan veya yabancı dil puanı barajın altında kalan başvuru sahipleri için puan oluşturulamamakla beraber, diğer tüm öğrenciler temelde % 50 akademik başarı puanı ve % 50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Puanı açısından en yüksekten en düşüğe sıralanmıştır. Erasmus Puanı oluşturulurken ayrıca, aynı öğrenim seviyesi içinde olmak kaydıyla, daha önce Erasmus+ kapsamında öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış ya da yararlanmak üzere hak kazanmış başvuru sahipleri için, gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilecek her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş fakat tanınan resmi feragat süresi içinde feragat etmediği halde daha sonra, mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş başvuru sahipleri için 10 puanlık kesinti; aynı başvuru döneminde birden fazla hareketlilik türüne başvuru gerçekleştirmiş olup öncelikli başvurusu olmayan adaylardan 10 puanlık kesinti; özel durumu (engelli, şehit veya gazi çocuğu, devlet tarafından bakım ve koruma altında, depremzede vb.) olan öğrenciler için 10 puanlık artırım; dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj faaliyetleri için 5 puanlık artırım; başvuru esnasında staj yeri kabul mektubunu yükleyen adaylar için 10 puanlık artırım uygulanmıştır.
 
Çağrı ilanında da belirtildiği üzere, Erasmus Uygulama Esasları çerçevesinde, yararlanıcı bölüm/program/anabilim dalı çeşitliliğini sağlamak adına gerekli görüldüğünden program kotası uygulanmıştır. Komisyon her farklı program için en fazla 2 Asıl adayın seçilmesine karar vermiştir.
 
Buna göre ASIL ADAY olarak seçilen 30 başvuru sahibi öğrenci doğrudan hibeli katılımcı olmaya hak kazanmış, bunun yanında, 11 başvuru sahibi öğrenci de YEDEK ADAY olarak belirlenmiştir. Yedek adayların Asıl aday kategorisine geçmeleri söz konusu olduğunda program kotası dikkate alınmayacak, puan sıralaması esas olacaktır.
 
ASIL aday olarak seçilen tüm öğrenciler ile YEDEK aday olarak seçilenlerden bilgi edinmek üzere katılmak isteyen öğrenciler için 16 Nisan 2024 Salı günü Saat 14.00’da, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Toplantı Salonunda, Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Aday Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır.  
 
Yabancı Dil Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen başvuru sahiplerinin 5 Nisan 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki link üzerinden indirebilecekleri Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesini doldurup imzalayarak Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri ya da taranmış kopyasını e-posta ile Koordinatörlüğümüze göndermeleri halinde, sınav kâğıtları Yabancı Diller Yüksekokulu dâhilinde ilgili komisyon tarafından yeniden incelenecektir.
 
Erasmus Staj Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesi (2023) için tıklayınız. 
 
İşbu ilan ile belirlendiği üzere programdan ASIL ADAY olarak yararlanmaya hak kazanmış ancak hakkından feragat etmek isteyen öğrencilere 17 Nisan 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar feragat etme süresi tanınacaktır. Bu tarihe kadar feragat eden adayların yerine yedek adaylar (puan sıralamasına göre) yerleştirilecektir. Bu tarihten sonra, mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden adaylardan, bir sonraki seçim döneminde tekrar başvuru yapmaları halinde, değerlendirme sürecinde Erasmus puanları oluşturulurken 10 puan eksiltme yapılacaktır. Aşağıdaki linkte mevcut olan Feragat Dilekçesi doldurulup imzalanarak Koordinatörlüğümüze teslim edilebilir ya da taranmış kopyası e-posta ile Koordinatörlüğümüze gönderilebilir.  
 
Erasmus Staj Feragat Dilekçesi (2023) için tıklayınız.
 
ÖNEMLİ NOT:
Bu bir önseçim olup, seçilen öğrencilerin tümü ADAY KATILIMCI statüsündedir. Erasmus+ Programı Uygulama El Kitabı'nda belirtilen uygulama prensipleri gereği, staj yerinin ve staj programının, ilgili bölümün fakülte/bölüm yetkilileri tarafından, öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının içeriği ile uyumluluğu değerlendirilecektir. Staj yeri ve içeriği uygunluk denetiminden geçemeyen adaylardan, belirlenen süre içinde yeni bir staj yeri bulmaları beklenecektir. Belirlenen süre içinde uygun staj yeri bulunamaması durumunda, yedek adaylara geçiş yapılacaktır.

Öğrencinin kendisinden kaynaklanan durumların ötesinde, kendisinin kontrolü dışında da çeşitli sebeplerle (misafir olunacak kurumdan ya da ülkeden kaynaklanan durumlar, kabul ve/veya vize süreçlerinde yaşanabilecek aksilikler, Ulusal Ajans tarafından tebliğ edilen değişiklikler, olağanüstü durumlar, vb.)  programdan yararlanamama ihtimali oılduğu unutulmamalıdır.
 
Öte yandan, staj yapmayı planladığı kurum tarafından kabul edilen katılımcılar dahi, kurumumuz ile hibe sözleşmesi imzalayana kadar hiçbir yasal hak talebinde bulunamazlar.
 
Değerlendirme Sonuç Tablosu için tıklayınız
 
Turna Portala erişmek için tıklayınız

3.04.2024 Okunma Sayısı : 467

Son Duyurular