Erasmus Programı - 2023 Sözleşme Dönemi - Veteriner Konsorsiyum Staj Hareketliliği Başvuruları

ERASMUS+ PROGRAMI (2021-2027)
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ (KA131)
2023 SÖZLEŞME DÖNEMİ
VETERİNER STAJ KONSORSİYUM
ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

 
Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz!
 
Erasmus+ Programı kapsamında “2023 Veteriner Staj Konsorsiyumu Projesi” dâhilinde, ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ faaliyetinden yararlanmak isteyen veterinerlik ve ilgili alanlarda öğrenim gören öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.
 
ERASMUS+ PROGRAMI ve STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ
Erasmus+ Programı (2021-2027) Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Bu program çerçevesinde yürütülen hareketlilik projeleri yoluyla, üniversite öğrencilerinin yurtdışında hem eğitim alma hem de staj dönemleri şeklinde gerçekleşebilecek hareketlilikleri desteklenmektedir.  
 
Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Bir yükseköğretim kurumunda ders takibi ya da akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti staj olarak kabul edilmez. Bunun yanında, öğrencilerin doğrudan kendi tez çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler de staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Geçerli bir staj faaliyetinin, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler/uygulamalı çalışma deneyimleri olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 
Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler için mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır.
 
Uygun staj yeri; staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:
- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler
- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları
- gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları
- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik
- araştırma enstitüleri
- vakıflar
- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)
- kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
- yükseköğretim kurumları (program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalıdır)
 
ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI
1. Başvuru sahibinin üniversitemizde aşağıda yer alan üç derece programından birinde kayıtlı öğrenci olması şarttır.
 
     Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu – Arıcılık Programı
     Milas Veteriner Fakültesi - Veteriner Hekimliği Lisans Programı
     Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı    
 
2. a) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin kümülatif akademik (genel) not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekir.
    b) Yüksek Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik (genel) not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. (Başvuru sırasında henüz transkripti oluşmamış yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet notu en az 2.50/4.00)
3. Daha önce (2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde) öğrenim ya da staj hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler de başvuru yapabilir. Ancak, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) gerçekleştirebileceği hareketlilik süresi, hibe verilmese dahi, toplamda 12 ayı geçemez. Yani, eski katılımcı olan ve halen aynı öğrenim kademesinde bulunan başvuru sahipleri seçildikleri takdirde, eski faaliyet süreleri toplam 12 aydan düşülecek ve bu süreden daha uzun staj hareketliliği yapamayacaktır.
4. Staj faaliyetinin mezun olduktan sonra da gerçekleştirilmesi mümkün olmakla birlikte, hali hazırda mezun olmuş kişiler başvuru yapamazlar.
5. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurulan dönemde başvuru yapabilir ancak bu dönemde hareketlilikten yararlanamaz.
6. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
7.Üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı öğrenim gören uluslararası öğrenciler de aynı koşullara tabi olarak başvuru yapabilirler.
8. Üniversitemizin aynı zamanda personeli olan lisansüstü öğrencileri de öğrenci statüleri dolayısıyla başvuru yapabilirler.
 
BAŞVURU SÜRECİ VE BELGELER
Veteriner Konsorsiyum Staj Hareketliliği imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen aday öğrenciler başvurularını bu ilanın en altında yer alan link üzerinden ulaşabilecekleri Turna Portal aracılığıyla ve e-devlet kapısı üzerinden çevrimiçi olarak yapacaklardır. Başvuru ilanı 11 Ocak 2024 ile 22 Şubat 2024 tarihleri arasında yayımlanacaktır. Öte yandan, çevrimiçi başvurular 7 Şubat 2024 Çarşamba günü Saat 09:00’da başlayacak, 22 Şubat 2024 Perşembe günü Saat 12:00’da sona erecektir. Belirtilen başvuru tarih ve saatleri dışında çevrimiçi başvuru yapmak mümkün olmayacaktır. Yalnızca çevrimiçi başvuru esnasında sunamadıkları kabul mektubunu sonradan edinen öğrencilerimiz için, sistem üzerinde kabul mektubu yükleme seçeneği 2 Mart 2024 tarihine kadar açık tutulacaktır.     
 
Staj Hareketliliği başvurusunun değerlendirilebilmesi için, öğrencinin kendi girişim ve bağlantıları yoluyla bulduğu bir işletmeden/kurumdan/kuruluştan/yükseköğretim kurumundan yapmayı planladığı staj faaliyetine dair edindiği bir davet mektubu/kabul mektubu sunması zorunludur. Uygun bir staj yeri mevcut olmaksızın öğrenciler Staj Hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Davet/kabul mektuplarının, başvuru yapacağınız faaliyete uygun olarak gönderilmesi için size ve daveti gönderecek kuruma rehber olması amacıyla oluşturulmuş format aşağıdaki link üzerinden indirilebilir. 
 
Erasmus+ Staj Hareketliliği Örnek Davet Mektubu Formatı
 
Sorumluluğu ve varsa finansal yükü tamamen kendilerine ait olmak üzere, dileyen öğrenciler, staj/iş yerleştirmesi olanaklarını/önerilerini bir araya toplayan web portalları ya da aracı kuruluşlara ait siteleri ziyaret ederek çok sayıda öneri/pozisyon arasından kendilerine uygun bir staj yeri araştırıp başvuru yapabilirler. Belli başlı web portallarının adreslerine buradan ulaşılabilir.  
 
Başvuru ile birlikte sunulması gereken güncel Transkript (Not Dökümü) Belgesi e-devlet üzerinden barkotlu olarak alınmalıdır.  
Ulusal ya da uluslararası merkezi sınavlardan alınmış sınav puanı ibraz edilecek ise, kanıtlayıcı Sınav Sonuç Belgesi mutlaka başvuruya eklenmelidir.
 
Şehit/gazi çocuğu iseniz, engelli iseniz, hakkınızda bakım/korunma/barınma kararı mevcut ise, kendiniz veya yakınlarınız AFAD’dan afetzede yardımı alıyorsa, durumunuza ilişkin destekleyici resmi belgeler mutlaka başvuruya eklenmelidir.
 
YABANCI DİL YETERLİLİĞİ
Staj Hareketliliği faaliyeti için seçilecek katılımcı adayı öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve başvuru sahiplerinin yabancı dil puanı aşağıdaki seçeneklerden biri yoluyla belirlenecektir.
1. Başvuru yapan öğrenciler Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılabilir. Söz konusu yabancı dil seviye tespit sınavı, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesine (CEFR) göre B1 seviyesinde, eş zamanlı olarak İngilizce ve Almanca dillerinde, günü, saati ve uygulanma yöntemi başvurular sona erdikten sonra başvuru sahibi adaylara ayrıca bildirilmek üzere, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.
 
2. Başvuru yapan öğrenciler, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ulusal merkezi yabancı dil sınavlarından (YDS, E-YDS, YÖKDİL) ya da uluslararası yabancı dil sınavlarından (TOEFL, CAE, CPE, PTE, Goethe Zertifikat, Test DAF, DSD, DALF, DELF, TELC) son dört yıl (2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları) içinde aldıkları puanları da ibraz edebilirler. Ulusal sınavlardan 100 üzerinden alınmış puanlar herhangi bir çevirime tabi tutulmaksızın değerlendirmeye alınacaktır. Uluslararası sınavlardan alınmış puanlar ise en güncel ÖSYM Uluslararası Sınavlar Eşdeğerlik Dokümanı dikkate alınarak çevrilecektir. Öğrencinin merkezi yabancı dil sınavı puan belgesini ibraz etmesine rağmen, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava girme hakkı saklı olup, bu durumda daha yüksek olan Yabancı Dil Puanı dikkate alınacaktır.
 
Yabancı dil seviyesi açısından belli bir baraj puanı uygulaması söz konusudur ve başvuru sahibi öğrencinin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için yabancı dil puanının asgari (en az) 55 olması gerekmektedir. 
 
Yukarıda belirtilenler dışında bir yabancı dil puanı kabul edilmeyecek olup Yabancı Dil Puanı bulunmayan adayların değerlendirmeye alınması da mümkün değildir.

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ VE DEĞERLENDİRME
Asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken Türkiye Ulusal Ajansı tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiş değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar uygulanacak ve buna göre bir Erasmus Başarı Puanı oluşturulacaktır.  
 
Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına (belgelenmesi kaydıyla) +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’ dan afetzede yardımı alanlar +10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir * +5 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) ** -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Daha önce hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama*** -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
 
* Sıralanan faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (sosyal medya yönetimi, web analitiği vb.), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. 
** Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, bir önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci öğrenim/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler (Mevlana, TÜBİTAK vb.) için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
*** Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat tanınan resmi feragat süresi içinde feragat etmediği halde, daha sonra mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
 
Erasmus Başarı Puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanan öğrenciler, bütçe ölçütlerine göre belirlenmiş azami toplam staj hareketliliği kontenjanı dâhilinde hibeli katılımcı adayı olarak seçilecektir. Bölümlere ve öğrenim seviyelerine göre kontenjan ayrımları ve kota uygulaması, yararlanıcı bölüm/program/anabilim dalı ve öğrenim seviyesi çeşitliliğini sağlamak adına, gerekli görülmesi halinde, alınan başvurulara göre sonradan yapılacaktır.
 
KONTENJANLAR ve HAREKETLİLİK SÜRELERİ
Üniversitemizin ortak olarak yer aldığı 2023-1-TR01-KA131-HED-000117629 nolu Veteriner Staj Konsorsiyum Projesi kapsamında, Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti için kurumumuza tahsis edilmiş bütçe dâhilinde, işbu ilana yapılan başvurular arasından 3 ASIL KATILIMCI ADAYI hibeli olarak programdan yararlanmak üzere seçilecektir.
 
Staj Hareketliliği için asgari süre 2 tam ay (kurallar dâhilinde geçerli bir faaliyet olması için), azami süre 2 tam ay (mevcut toplam bütçe miktarına göre) olmak durumundadır.
 
Staj hareketliliğinden yararlanmak üzere seçilecek hibeli katılımcı adaylarının faaliyetlerini önümüzdeki yaz dönemi içinde gerçekleştirmeleri ve tamamlamaları beklenecektir.
 
HİBELER
Erasmus+ Programı Veteriner Staj Konsorsiyum Öğrenci Hareketliliği faaliyetinden yararlanacak öğrencilere/yeni mezunlara yurtdışında geçirecekleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere katkı niteliğinde hibe desteği verilir. Söz konusu hibe desteği staj süresinin tamamı için verilecektir.
 
Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri aşağıdaki tabloda olduğu şekilde belirlenmiştir. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
 
Ülke Grupları Misafir Olunacak Program Ülkesi Aylık Öğrenci Staj Hibesi
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 750 €
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 600 €

Öğrencilere hibeleri iki taksitte verilir. Gidilecek süreye göre tahmini olarak hesaplanarak öngörülen ve imzalanacak hibe sözleşmesinde belirtilen toplam hibe miktarının %80'i (ön ödeme) öğrenci yurtdışına çıkmadan ve (nadir istisnalar dışında) vizesini aldıktan sonra hesabına yatırılır. Kalan ödeme, öğrenci staj faaliyetini başarıyla tamamlayıp geri döndüğünde ve gerekli belgeleri teslim ederek, tamamlanması zorunlu raporları tamamladıktan sonra, gerçekleşen kesin sürelere göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.
 
Öğrenciler yalnızca staj faaliyeti amacıyla yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler. Planlanan ve sözleşmede belirtilen süreden daha uzun süre kalınması halinde ise, hiçbir koşulda, hibe sözleşmesinde belirtilen azami tutardan fazla hibe verilemez.
 
İLAVE HİBE DESTEĞİ
İmkânları kısıtlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, imkânları kısıtlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.
 
1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
2. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler
3. Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim/ölüm aylığı bağlananlar
4. Şehit/gazi çocukları
5. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (Öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)
6. Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %50 engel oranına sahip engelliler)
7. Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler
8. Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar.
 
Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.
 
Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, aylık 250 € İlave Hibe Desteği sağlanır.
 
YEŞİL SEYAHAT DESTEĞİ
Hareketlilik gerçekleştiren ve seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 €  yeşil seyahat desteği verilir. Ayrıca gereken durumlarda yol için, gün sayısı kadar, azami dört günlük bireysel destek hibesi verilir.
 
Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.
 
İÇERME DESTEĞİ
Erasmus+ Programı, imkânı kısıtlı katılımcıların programa katılımını teşvik etmektedir. İmkânı kısıtlı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan öğrenciye ilave hibe verilebilmesi için yükseköğretim kurumu, katılımcıdan aldığı talebi, yaklaşık ek masrafları belirledikten sonra ve faaliyet başlamadan önce gerekli kanıtlayıcı belgelerle birlikte Türkiye Ulusal Ajansı’nın onayına sunar. Her başvuru özel olarak değerlendirilir ve hem uygunluğu hem de desteğin miktarı belirlenir.
 
Dolayısıyla, içerme desteğine gereksinim duyan katılımcı adaylarının çevrimiçi başvuru sırasında, bu amaçla oluşturulmuş bölümde yer alan belirleyici sorulara cevap vermesi ve varsa gerekli destekleyici belgeleri (örneğin içerme desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine dair bilgileri içeren son 3 ay içerisinde düzenlenmiş doktor raporu veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu vb.) sunması beklenmektedir.
 
SIFIR HİBELİ FAALİYET 
Önceki proje dönemleri dâhilinde, kriterleri karşılayan ancak kontenjan dışı kalan başvuru sahibi öğrenciler için hibesiz (sıfır hibeli) katılımcı olma imkânı tanınmış ancak yaşanan bazı olumsuz tecrübelerden dolayı, üst yönetim tarafından alınan karar doğrultusunda, programdan hibesiz (sıfır hibeli) olarak yararlanma seçeneği bu başvuru çağrısı için uygulama dışı bırakılmıştır.
 
SEÇİM SONUÇLARI VE DİĞER HUSUSLAR
Başvurular, Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonu tarafından ele alınacak ve sonuçlandırılacaktır. Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün adayların değerlendirmeye tabi tutulan alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde, üniversitenin web sayfasında KVKK kurallarına uygun olarak yayımlanacaktır.
 
Seçilen öğrenciler daha sonra Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus+ Ofisi, gerekirse Erasmus Bölüm Koordinatörleri rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir.
 
Seçilen öğrenciler, öncelikle ADAY KATILIMCI olduklarını unutmamalıdır. Adayların faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için, gidecekleri kurumdan kesin kabul almaları, beklenen resmi süreçleri/belgeleri tamamlamaları ve özellikle vize başvurularının olumlu sonuçlanması önemlidir.  Koordinatörlük tarafından süreç boyunca destek ve yardım sunulacak ve bazı belgeler tarafımızca verilecek olsa da, pasaport, vize, sigorta, seyahat planlama vb. işlemler öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir. Staj Hareketliliği faaliyeti için, gidilecek ülkeye göre değişebilen amacına uygun vize alınması önem arz etmektedir.
 
Staj hareketliliğinde asgari faaliyet süresi 2 tam ay olup, hareketlilik süresinin, mücbir bir sebebe bağlı olmaksızın, asgari sürenin altında gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu hareketlilik geçersiz sayılır ve hibe ödemesi yapılmaz.
Katılımcı, staj hareketliliği faaliyeti öncesinde sağlık, kaza ve mesuliyet dâhil olmak üzere, yeterli sigorta güvencesine sahip olmak zorundadır.
Üniversitemiz, katılımcıyla imzalanacak sözleşmede detaylarıyla hüküm altına almak kaydıyla, belirli durumlarda (başarısızlık, katılımcı anketini doldurmama, hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi vb.) hibelerde kesinti yapabilir ya da ödenen hibenin tamamının iadesini talep edebilir.
 
Sınavlar, başvuru süreci ve değerlendirmeler ile ilgili, gerek duyulduğunda değişiklik yapma hakkı Erasmus+ Öğrenci Seçim Komisyonunda saklıdır.
 
Başvuru ile ilgili sorularınız için lütfen e-posta ile iletişime geçiniz. Kayıt altına alınamaması sebebiyle, telefon görüşmeleri tercih edilmemektedir.  
 
BAŞVURU LİNKİ
https://turnaportal.ua.gov.tr/  
 
Açılan sayfada arama kutusuna üniversitemiz adı yazılarak ilgili ilan görüntülenebilir ve e-devlet şifresi ile giriş yapılarak başvuru işlemine başlanabilir.
 
İLETİŞİM
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Erasmus+ Ofisi
Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat
MSKÜ Merkez Yerleşke
Kötekli Mahallesi, Menteşe, MUĞLA
E-posta : intoffice@mu.edu.tr
 
İLGİLİ BELGELER
Erasmus+ Staj Hareketliliği Davet Mektubu Formatı
Staj Yeri Arama Web Portalları Dosyası 

15.01.2024 Okunma Sayısı : 392

Son Duyurular