Hakkımızda

Üniversitemizin uluslararası nitelik taşıyan tüm işleri Rektörlüğe bağlı Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Koordinatörlük; yabancı ülke üniversiteleri veya kurumları ile işbirliği protokolleri, uluslararası veya ulusal düzeyde değişim programlarının (Erasmus+, Mevlana, Farabi gibi) yürütülmesi ve bu kapsamda öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinin organizasyonu, tam zamanlı uluslararası öğrenci kabulü, ulusal düzeyde AKTS ve Diploma Eki çalışma ve uygulamaları, Bologna Sürecine uyum çalışmalarının üniversitemizde eşgüdümü, uluslararası heyetlerin çalışma ziyaretlerinin koordinasyonu, AB Araştırma Programlarındaki gelişmelerin takibi ve birimlerle akademisyenlerin bilgilendirilmesi, çeşitli düzeyde gerçekleşen kongre, sempozyum, seminer, çalıştay gibi organizasyonlara katılım, uluslararası ilişkiler alanına giren konulardaki duyuru, tanıtım, bilgilendirme ile uluslararası yazışma, haberleşme, doküman hazırlama gibi süreçlerde destek sağlamaktadır.

Misyonumuz: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası nitelik taşıyan işlerini yürütmek ve koordine etmektir.

Vizyonumuz: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin, eğitim-öğretim, araştırma, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin uluslararası düzeyde talep ve kabul gördüğü, cazibe merkezi bir üniversiteye dönüşmesinde önemli rol oynamaktır.

Bağlantılar

Videolar

Web Sitesi Bilgilendirme Toplantısı (26.10.2018) videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Ziyaretçi İstatistikleri
Bugün : 18
Aylık : 1344
Yıllık : 30488
Toplam : 134176

 

Yukarı Çık